Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Budżet Obywatelski Blachownia 2017

Zarządzenie Burmistrza Blachowni Nr OR.0050.59.2016

Zal 1 Regulamin Blachownia BO 2017(pdf)

Zal 1 Regulamin Blachownia BO 2017(doc)

Zal 2 Podział środków BO 2017(pdf)

Zal 2 Podział środków BO 2017(doc)

Zal 3 Harmonogram BO 2017(pdf)

Zal 3 Harmonogram BO 2017(doc)

Zal 4 Formularz zgłoszeniowy zadania BO 2017(pdf)

Zal 4 Formularz zgłoszeniowy zadania BO 2017(doc)

Zal 5 Oświadczenie właściciela terenu BO 2017(pdf)

Zal 5 Oświadczenie właściciela terenu BO 2017(doc)

Zal 6 Karta analizy BO 2017(pdf)

Zal 6 Karta analizy BO 2017(doc)

Zal 7 Karta glosowanie BO 2017(pdf)

Zal 7 Karta glosowanie BO 2017(doc)

Zal 8 Wykaz ulic Miasto Blachownia BO 2017(pdf)

Zal 8 Wykaz ulic Miasto Blachownia BO 2017(doc)

Numer ID oraz nazwa zadania Wnioskodawca Lokalizacja Koszt zadania
BLACHOWNIA PÓŁNOC
     
L01 Zainstalowanie ulicznych lamp ul. Wczasowa Jerzy Lichnowski ul.Wczasowa 15 450 zł

L11 Projekt chodnika wzdłuż ul. Piastów wraz z kanalizacją deszczową

Tomasz Rećko ul.Piastów 25 000 zł

L18 Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Nowowiejskiej

Tomasz Rećko ul.Nowowiejska 10 000 zł

L29 Doposażenie siłowni zewnętrznej ul.Piastów

Mateusz Szymański Siłownia, ul.Piastów 2 485 zł
BLACHOWNIA CENTRUM      

L05 Nowoczesna pracownia informatyczna dla Gimnazjum

Jolanta Zacharska Gimnazjum ul.Bankowa 35 000 zł

L10 Wyposażenie pomieszczeń kuchni nowej strażnicy OSP Blachownia

Karina Cynkowska OSP, Plac Wolności 21 500 zł

L15 Klub Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów SP1

Elżbieta Szurgot Szkoła Podstawowa nr1 ul.Sienkiewicza 17 500

L16 Mamy szansę na lepszy rozwój - zorganizowanie zajęć dla uczniów SP1

Anna Nowak Szkoła Podstawowa nr1 ul.Sienkiewicza 17 100

L25 Parking przy Placu Konstytucji

Katarzyna Borycka Plac Konstytucji 10 000 zł

L26 Dajemy szansę lepszego rozwoju - doposażenie UKS Orlik Blachownia

Piotr Lankamer Boisko Sahara, ul.Sienkiewicza 41 820 zł

L27 Wykonanie nowego ogrodzenia wokół Przedszkola nr 2

Katarzyna Biernacka Przedszkole, ul.Żeromskiego 35 000 zł

L28 Doposażenie w komplety obiadowe Koło Gospodyń Wiejskich w Blachowni

Hanna Bajor Siedziba KGW, Plac Wolności 2 348,70 zł
BLACHOWNIA POŁUDNIE      

L09 Sportowa radość - budowa bieżni i skoczni przy SP3

Bożena Forma Szkoła Podstawowa w Ostrowach, ul.Wspólna 35 000 zł

L22 Montaż wiaty przystankowej przy ul. Złotej

Paweł Hreczański Ostrowy, ul. Złota 7 000 zł
CISIE      

L03 Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu

Zuzanna Matuszewska Szkoła Podstawowa w Cisiu, ul.Cisiańska 28 745,10 zł

L04 Wymiana podłogi w sali okolicznościowej w OSP Cisie

Rafał Kocher OSP, ul.Cisiańska 29 000 zł
KONRADÓW      

L14 Dobudowa oświetlenia ulicznego na łączniku ul.Wrzosowej i ul.Borówkowej

Ewelina Gajzner Łącznik ul.Wrzosowej i ul.Borówkowej 20 000 zł

L17 Doposażenie centrum rekreacyjno - sportowego w Konradowie

Ewelina Gajzner Teren rekreacyjno-sportowy, ul.Wrzosowa 5 503 zł
ŁOJKI      

L06 Urządzenie wielofunkcyjne dla szkoły w Łojkach

Magdalena Maciążka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach, ul. Długa 15 000 zł

L07 Krzesła stadionowe na boisko szkolne w Łojkach

Magdalena Maciążka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach, ul. Długa 6 000 zł

L08 Sztandar dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łojkach

Andrzej Cierpiał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach, ul. Długa 6 000 zł

L12 Kosze uliczne w Łojkach

Magdalena Maciążka ul.Długa (przy delikatesach Kamil) 1 600 zł

L13 Małe centrum przesiadkowe - zagospodarowanie terenu ryneczku w Łojkach

Anna Rogut Ryneczek ul.Długa 11 058 zł

L19 Pełni życia i mądrości - program edukacji zdrowotnej seniorów

Krzysztofa Palacz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach, ul. Długa 7 150 zł
NOWA GORZELNIA      

L02 Budowa Placu Rekreacyjnego w Nowej Gorzelni

Halina Drewniak Nowa Gorzelnia 109 21 654 zł
STARA GORZELNIA      

L24 Centrum sportowo - rekreacyjne w Starej Gorzelni - etap II

Krzysztof Ściubidło Teren rekreacyjno-sportowy, ul.Wielkoborska 22 778 zł
WYRAZÓW      

L20 Zagospodarowanie zieleni, montaż monitoringu oraz wyposażenie domku w Wyrazowie

Sebastian Cierpiał Teren rekreacyjny, ul.Podmiejska 20 000 zł

L21 Remont kapliczki w Wyrazowie

Sebastian Cierpiał Kapliczka, ul.Wyścigowa 5 000 zł

L23 Zakup kosiarki do trawy

Sebastian Cierpiał Teren rekreacyjny, ul.Podmiejska 2 000 zł