Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów

Wykaz punktów szczepień przeciw grypie osób uprawnionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "BLAMED" Sp. z o.o.

  42-290 Blachownia, ul. Sienkiewicza 4

  tel. 517 030 048, 34 3270 378

 • Szpital im. Rudolfa Weigla Scanmed S.A.

  42-290 Blachownia, ul. Sosnowa 16

  tel. 785 050 177

Kto ma prawo do bezpłatnego szczepienia:

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022,z  mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych

 • farmaceuci i pracownicy aptek

 • diagności laboratoryjni

 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni

 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów

 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne

 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

  pacjenci:

  • zakładu opiekuńczo-leczniczego

  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

  • hospicjum stacjonarnego lub domowego

  • oddziału medycyny paliatywnej

 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze

 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Co warto wiedzieć o szczepieniu na grypę

Szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy.

Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią.

Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy.

Przez dwa dni po szczepieniu możesz mieć miejscowe zaczerwienienie i ogólne złe samopoczucie, które mijają samoistnie. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia po szczepieniu niezbędny jest kontakt z lekarzem.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku.

 

(źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype)