Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r.

W tym dniu na świecie zwraca się szczególną uwagę, by naszemu życiu przyświecała zasada unikania przemocy. Propaguje się odrzucanie przemocy fizycznej dla osiągania jakichkolwiek sukcesów społecznych lub politycznych, jak również wszelkich korzyści majątkowych. Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.  Jego czynom przyświecała myśl, że "działanie bez przemocy jest największą siłą jaką ludzkość ma do dyspozycji. Jest ona potężniejsza niż najpotężniejsza broń zagłady stworzona w wyniku ludzkiej pomysłowości".

Celem obchodów jest "szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju, głoszenie tolerancji i zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie". Tego dnia nasze myśli szczególnie kierują się ku ofiarom przemocy fizycznej czy psychicznej.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy to także idealna okazja do edukowania najmłodszych i pokazywania im, że każdy konflikt można rozwiązać bez użycia siły. Ważne jest, aby od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach kulturę pokoju i zrozumienia.


Przypominamy:

LISTA INSTYTUCJI  NIOSĄCYCH  POMOC:

 

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni   

Blachownia ul. Miodowa 4a tel.34 327 18 05 od pon.-pt .w godz.7.00-15.00     

-Komisariat Policji

Blachownia ul.1-go Maja 101
tel. 34 3690 610    

                                                  

-Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowiem dla Ofiar przemocy w Rodzinie

 • tel. 22 668 70 00

 • poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00 - 18:00

 • dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy

 • infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków

-Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Numer bezpłatny 116 123 działający codziennie od godziny 14.00 do 22.00. Pod tym numerem udzielana jest pomoc psychologiczna osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

 

-Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie

Numer bezpłatny 800 120 226 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30.

-Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 • tel. 116 111

 • telefon działa przez całą dobę

 • można zadzwonić albo napisać wiadomość

 • konsultanci są grupą osób pomagających poradzić sobie w trudnych sytuacjach, możesz opowiedzieć im o tym, co przeżywasz

-Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 • Tel. 0 800 12 12 12 (jest bezpłatny, jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego)

 • telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-20:00

 • to telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy

 • jeśli zadzwonisz pod ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc

-Centrum Praw Kobiet- Całodobowy telefon interwencyjny tel.600 070 717

-Polski Czerwony Krzyż

 • tel. 22 230 22 07

 • linia wsparcia psychologicznego działa każdego dnia w godzinach  10:00-22:00

 • psycholodzy-wolontariusze udzielają pierwszej pomocy psychologicznej każdemu kto czuje potrzebę porozmawiania i podzielenia się swoimi trudnościami i emocjami

-Fundacja NON Licet

 • tel. 572 108 352

 • dyżury telefoniczne od poniedziałku do czwartku, godz.16:00-20:00

 • konsultacje psychologiczne m.in. dla rodziców i opiekunów tylko online przez Skype’a – obowiązuje rejestracja pod numerem tel. 572 108 352

 • wsparcie i informacja dla cudzoziemców: pod adresem fundacja@nonlicet.pl

-Aplikacja "Twój Parasol"

 • "Twój Parasol” można pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą QR kodów, dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com

 • ma dwa tryby działania: ukryty i jawny, w trybie jawnym widoczna jest tylko ikonka pogodowa, w ukrytym, wyposażonym na każdym poziomie w znaczek szybkiego ukrywania, ofiara przemocy ma dostęp do szybkiego paska z notatnikiem, numerem 112, alertem i mapą

 • dla bezpieczeństwa ofiar, żadne dane zebrane za pomocą aplikacji nie zostają zapisane w telefonie

 • jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest "notatnik”, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, który później będzie mógł służyć jako materiał dowodowy

 • ofiara przemocy w rodzinie może szybko wybrać numer 112 oraz przesłać komunikat alarmowy na wybrany podczas konfiguracji aplikacji adres e-mail wraz z wyświetleniem lokalizacji użytkownika potrzebującego pomocy

 • aplikacja zawiera również informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa

-Feminoteka

 • tel. 888 88 33 88

 • infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00

 • konsultantki pomagają kobietom i dziewczętom powyżej 15. roku życia, zajmują się wszystkimi rodzajami przemocy – psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i seksualną - w rodzinie i poza nią

 • przy telefonie dyżurują kobiety – ekspertki z zakresu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie po specjalnych szkoleniach i kursach, od lat zajmują się kwestiami przemocy wobec kobiet i dziewcząt

 • fundacja Feminoteka uruchomiła także poradnię mailową: pomoc@feminoteka.pl

-Aplikacja Avon Alert

 • z konsultantkami Feminoteki można też skontaktować się poprzez wiadomość tekstową w aplikacji Avon Alert

 • pokrzywdzone kobiety lub świadkowie przemocy korzystając z aplikacji uzyskają bezpłatną pomoc - przedstawiciele kontaktują się z nimi w ustalonym czasie i wybranym sposobem komunikacji - możesz zostawić informację, o której konsultantki mogą do ciebie oddzwonić tak, by było to dla Ciebie bezpieczne (nie zapomnij podać swojego numeru telefonu)

 • poprzez aplikację możesz też dowiedzieć się, czy doświadczasz przemocy albo czy jesteś nią zagrożona

 • przedstawiciele fundacji informują, jak otrzymać wsparcie służb i wyjaśniają procedury założenia Niebieskiej Karty