Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Referaty Urzędu Miejskiego w Blachowni

Referat Organizacyjny

Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego

Dariusz Wojciechowski - pokój 16, tel: 34 3270 409* wew. 108

Pracownicy

Iwona Gawlik stanowisko ds. organizacji pracy sekretariatu i obsługi rady pokój 15, tel: 34 3270 409
Zofia Borek sekretarka pokój 15, tel: 34 3270 409
Magdalena Osadnik pomoc administracyjna pokój 11, tel: 34 3270 409* wew. 119
Ewelina Motyl pomoc administracyjna pokój 11, tel: 34 3270 409* wew. 119
Paulina Głuszko pomoc administracyjna pokój 21, tel: 34 3270 409* wew. 122
Grzegorz Gradoń
informatyk, administrator sieci pokój 19, tel: 34 3270 409* wew. 124
Jadwiga Korbel woźna  
Marta Perz
woźna  
Zemła Irena
woźna  

 

 

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

Edyta Hoppe - pokój 14, tel: 34 3270 492* wew. 127

Pracownicy

Karolina Maroszek stanowisko ds. wynagrodzeń pokój 14, tel: 34 3270 409* wew. 126
Barbara Matuszczyk stanowisko ds. księgowości budżetowej pokój 14, tel: 34 3270 409* wew. 126
Małgorzata Pisula stanowisko ds. księgowości budżetowej pokój 14, tel: 34 3270 409* wew. 126
Żaneta Kwieceń stanowisko ds. księgowości budżetowej pokój 14, tel: 34 3270 409* wew. 126
Anna Marszałek stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych pokój 13, tel: 34 3270 409* wew. 128
Irena Ozga stanowisko ds. księgowości podatkowej pokój 13, tel: 34 3270 409* wew. 128
Dorota Blukacz stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych pokój 13, tel: 34 3270 409* wew. 128
Dorota Lisiecka stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych pokój 21, tel: 34 3270 409* wew. 110
Adriana Piekarska stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych pokój 23, tel: 34 3270 409* wew. 135
Edyta Leśniczek
stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych pokój 23, tel: 34 3270 409* wew. 135
Joanna Piątkowska stanowisko ds. finansowo-księgowych jednostek oświatowych pokój 23, tel: 34 3270 409* wew. 135
Bożena Ciupa stanowisko ds. obsługi kasowej pokój 12 (kasa), tel: 34 3270 409* wew. 130
Jolanta Kowalik
pomoc administracyjna pokój 22 (kasa), tel: 34 3270 409* wew. 133

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu, stanowisko ds. geodezji

Wiesław Włodawiec - pokój 10, tel: 34 3270 409* wew. 112  

Pracownicy

Iwona Toll
pomoc administracyjna
pokój 10 tel: 34 3270 409* wew. 111
Anna Rempała stanowisko ds. gospodarki przestrzennej pokój 10 tel: 34 3270 409* wew. 110
Magdalena Puchała
stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej
pokój 10 tel: 34 3270 409* wew. 109

 

 

Referat Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu, stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Grzegorz Loręcki - pokój 17, tel: 34 3270 409* wew. 107

Pracownicy

Bożena Pawlak inspektor ds. inwestycji
pokój 17 tel: 34 3270 409* wew. 106
Michał Bednarczyk
stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
pokój 17 tel: 34 3270 409* wew. 106
Paweł Tasarz
podinspektor ds. inwestycji
pokój 17 tel: 34 3270 409* wew. 106

 

 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Referatu

Marek Dądela - pokój 18, tel: 34 3270 409* wew. 125 

Pracownicy

Jadwiga Maciejewska stanowisko ds. dowodów osobistych pokój 03, tel: 34 3270 409* wew. 118
Marianna Kożuch stanowisko ds. ewidencji ludności pokój 02, tel: 34 3270 409* wew. 120
Halina Warzecha-Zielińska stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw obronnych
pokój 01, tel: 34 3270 409* wew. 211
Szymon Chlebicki stanowisko ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego pokój 24, tel: 34 3270 409* wew. 131
Katarzyna Ryś pomoc administracyjna pokój 24, tel: 34 3270 409* wew. 131

 

Radca Prawny

Agnieszka Glińska - pokój 15, tel: 34 3270 409* wew. 104

 

 

Inspektor ds. oświaty i wychowania

Olga Kacprzak - pokój 22, tel.: 34 3270 409* wew. 133