Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Komisje Rady Miejskiej w Blachowni

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej

Bernat Małgorzata

Przewodnicząca Komisji

Czerwik Krzysztof                  

Wiceprzewodniczący Komisji

Bagmat Barbara

Sekretarz Komisji

Kułakowski Marek

Członek Komisji

Wącław Dariusz

Członek Komisji

 

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Borycka Katarzyna

Przewodnicząca komisji

Szkurłat Jerzy

Wiceprzewodniczący Komisji

Szczepaniak Sebastian          

Sekretarz Komisji

Borek Tadeusz

Członek Komisji

Czech Tomasz

Członek Komisji

Czerwik Krzysztof

Członek Komisji

Gajzner Ewelina

Członek Komisji

Kolman Renata

Członek Komisji

Kułakowski Marek

Członek Komisji

Rećko Tomasz

Członek Komisji

Rogut Jacek

Członek Komisji

 

 

Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej w Blachowni

Wącław Dariusz

Przewodniczący Komisji

Bagmat Barbara

Wiceprzewodnicząca Komisji

Szczepaniak Sebastian          

Sekretarz Komisji

Bernat Małgorzata

Członek Komisji

Czech Tomasz

Członek Komisji

Szkurłat Jerzy

Członek Komisji

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Blachowni

Gajzner Ewelina

Przewodniczący Komisji

Borek Tadeusz

Wiceprzewodnicząca Komisji

Bernat Małgorzata                

Sekretarz Komisji

Czech Tomasz

Członek Komisji

Kolman Renata

Członek Komisji