Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Jednostki Organizacyjne

Urząd Stanu Cywilnego w Blachowni

 

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Sienkiewicza 19

42-290 Blachownia

tel.: 34 3270 437

Olga Gębuś - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Grażyna Jagusiak - Inspektor

 

 

 

Zarząd Mieniem Komunalnym

w Blachowni

ul. Miodowa 4a ( I piętro )

42-290 Blachownia

tel. 34 3270 370, 34 3270 470

e-mail: zmk.b@wp.pl

 

Rachunek bankowy

Należności z tytułu czynszu za najem lokali i opłat niezależnych od właściciela (woda i ścieki, wywóz nieczystości) należy dokonywać na konto 32 1020 1664 0000 3702 0028 3747 

 Opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania na indywidualne dla każdej nieruchomości konto bankowe

 

Wykaz pracowników Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni

Ludwik Madej

Kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym

pokój nr 1/17 tel. wewn. 12

Grażyna Korzeniewska

Główny Księgowy

pokój nr 1/17 tel. wewn. 17

Aleksandra Grabowska

Stanowisko ds. księgowych i zamówień publicznych/ Kasjer 

pokój nr 1/8 tel. wewn. 15

Renata Polaczek

Stanowisko ds. rozliczeń czynszów i windykacji

pokój nr 1/11 tel. wewn. 22

Małgorzata Rykała

Stanowisko ds. rozliczeń czynszów i lokali użytkowych

pokój nr 1/11 tel. wewn. 22

Jadwiga Kulej

Stanowisko ds. technicznych

pokój nr 1/9 tel. wewn. 18

Justyna Kulig

Stanowisko ds. księgowych, kadr, płac i rozliczeń publiczno-prawnych

pokój nr 1/10 tel. wewn. 14

Aneta Gołdowska

Stanowisko ds. logistycznej obsługi klienta

pokój nr 1/17 tel. wewn. 11

Renata Szkoda

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

pokój nr 1/15 tel. wewn. 16

Katarzyna Terlicka

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

i windykacji

pokój nr 1/15 tel. wewn. 16

 

Agnieszka Poks

 

Jerzy Walczyk

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i księgowości podatkowej

Administrator targowiska "Mój Rynek"

pokój nr 1/22 tel. wewn. 24

 

887407777

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej